Διαμεσολάβηση σε Αστικές, Εργατικές, Εμπορικές και Οικογενειακές υποθέσεις

Ως εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους είμαι μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών που προβλέπεται στο Νόμο, ο οποίος εισάγει στη χώρα το θεσμό της Διαμεσολάβησης προκειμένου να επιλύονται διαφορές εκτός δικαστηρίων, ενθαρρύνουμε την επίλυση των διαφορών μέσω του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των Διαπραγματεύσεων, που διεξάγονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενεργώντας άλλοτε ως διαμεσολαβητές, διαπραγματευτές και άλλοτε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών.

Το γραφείο μας έχουν εμπιστευθεί αρκετές πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στις διαπραγματεύσεις συμβολαίων και συμβάσεων. Έχουμε δε αναλάβει τη νομική συμβουλή αρκετών Εταιρειών, Συλλόγων και Ομίλων Επιχειρήσεων.