Το Γραφείο μας

Ίδρυση - Λειτουργία - Συνεργάτες

Το Δικηγορικό Γραφείο "ANTΩΝΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ " ιδρύθηκε το 1976 από τον  δικηγόρο ΑΝΤΩΝΗ Παναγιώτη ΑΡΓΥΡΟ, Αναπλ. Νομικό Σύμβουλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πλαισιώνεται από έμπειρους και ιδιαίτερα δραστήριους συνεργάτες.  

Το Γραφείο λειτουργεί μαζί με το Συμβολαιογραφείο της συζύγου μου Συμβολαιογράφου Αθηνών κ Αμαλίας Τσουμάνη.

Το γραφείο μας καλύπτει σχεδόν κάθε τομέα δικαίου, με έμφαση όμως στο δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων και συνταγματικών  δικαιωμάτων, στο ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο. Ειδικότερα, προσφέρουμε υπηρεσίες σε θέματα δικαίου ΑΕΙ, πειθαρχικού δικαίου μελών ΔΕΠ, υπαλληλικού δικαίου, αγοραπωλησίας ακινήτων, συμβολαίων, εμπορικού και εταιρικού δικαίου, τραπεζικού, εργατικού, αστικού, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων αστικής ιατρικής ευθύνης. Οι δραστηριότητές μας επεκτείνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα  και το εξωτερικό και διαθέτουμε άριστο δίκτυο συνεργατών που αποτελείται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς, ορκωτούς λογιστές, φοροτεχνικούς και εξειδικευμένους διαπραγματευτές, τις ενέργειες των οποίων συντονίζουμε αποτελεσματικά για τη γρηγορότερη και αμεσότερη επίλυση των υποθέσεων των πελατών μας. Παράλληλα ενθαρρύνουμε την επίλυση των διαφορών μέσω του θεσμού της Διαμεσολάβησης της Δικαστικής Μεσολαβησης και των Διαπραγματεύσεων, που διεξάγονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενεργώντας άλλοτε ως διαμεσολαβητές, διαπραγματευτές και άλλοτε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών. Το γραφείο μας έχουν εμπιστευθεί αρκετές πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στις διαπραγματεύσεις συμβολαίων και συμβάσεων. Έχουμε δε αναλάβει τη νομική συμβουλή αρκετών Εταιρειών, Συλλόγων και Ομίλων Επιχειρήσ
εων.

Η ενασχόληση με ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων συνταγματικών δικαιωμάτων είχε σαν αποτέλεσμα την εκπροσώπηση ενδεικτικά μόνο τα έτη 2011-2013:

1)
Δικηγορικών Συλλόγων και άλλων φορέων ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας στις μεγάλες δίκες: του Μνημονίου, του ειδικού φόρου ακίνητης περιουσίας, του τέλους επιτηδεύματος, του ΦΠΑ.

2) Της Συνόδου των Πρυτάνεων και όλων των Ελληνικών ΑΕΙ, στις δίκες για το νόμο 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις διαθεσιμότητες του προσωπικού των ΑΕΙ.