Νομολογία / Άρθρα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ