Νομολογία / Άρθρα

ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΩΝΗ Π.ΑΡΓΥΡΟΥ:Η Αρχή της Διαφάνειας και τα προσωπικά Δεδομένα ή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους

Πηγή: Ελληνική Δικαιοσύνη, τόμος 49ος, τεύχος 4ο 2008

Στην εποχή που ζούμε η επιστήμη και τεχνολογία έχουν φθάσει σε τέτοια επίπεδα προόδου, ώστε πλέον τα τεχνολογικά επιτεύγματα του σήμερα, αύριο να είναι πλέον ξεπερασμένα. Σήμερα η ανθρωπότητα περνά σε μια καινούργια εποχή της Ιστορίας της, είναι εποχή της «κοινωνίας της πληροφορίας». Στην καινούργια αυτή εποχή, εκτεταμένη εφαρμογή της τεχνολογίας των υπολογιστών και του διαδικτύου σε όλο και περισσότερες δραστηριότητες του ανθρώπου δεν μπορεί ν΄αφήνει κανένα αδιάφορο, αφού οι καθημερινές συνέπειες είναι για όλους συνταρακτικές...

Πλήρες μέγεθος

< επιστροφή