Νομολογία / Άρθρα

ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΩΝΗ Π.ΑΡΓΥΡΟΥ:Η Δικαιοσύνη σε νέα δοκιμασία

Πηγή: Ελληνική Δικαιοσύνη, τόμος 48ος, τεύχος 2ο 2007

Αποτελεί κοινό τόπο ότι, ο όρος ανθρώπινα δικαιώματα, σημαίνει δικαιώματα που είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Το Σύνταγμά μας και ο εν γένει νομικός πολιτισμός, κατοχυρώνει αποτελεσματικά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στις θεμελιώδεις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος περιλαμβάνεται και η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία καθιερώνει το δικαίωμα του πολίτη να προσφύγει στην δικαστική εξουσία και να ζητήσει την προστασία των δικαιωμάτων του...

Πλήρες Μέγεθος

< επιστροφή