Βιογραφικό Σημείωμα

Αντώνης Παναγιώτη Αργυρός

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012: Υπουργός Επικρατείας, στην Κυβέρνηση του Προέδρου του ΣτΕ  Παναγιώτη Ο. Πικραμμένου.

2004-ΣΗΜΕΡΑ: Δικηγόρος–Αναπληρωτής Νομικος Σύμβουλος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
1990–2004: Νομικός Σύμβουλος,Διευθυντής Νομικής Διεύθυνσης στο ΝΠΙΔ του ΥΠΕΞ με την επωνυμία: "Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων".

1998-2009: Noμικος Σύμβουλος στην Ανώνυμο Εταιρία,
"Bio-Check International AE"

1993- 1998: Δικηγόρος στην Ανώνυμο εταιρία "Panafon AE"

1992-1994: Νoμικος Σύμβουλος στην Ανώνυμο εταιρία με την επωνυμία "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 2000"

1990-1993: Ειδικός Νομικός Σύμβουλος τού Υπουργικού Συμβουλίου, για θέματα δημοσίου δικαίου.

1977-1992: Νομικός Σύμβουλος στην Ανώνυμη Εμπορική και Τεχνική εταιρία με την επωνυμία "Β. Μαρκάκης Α.Ε"

II. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ  


1. Εγγραφή στον ΔΣΑ: 8-11-1976

2. Προαγωγή  στο Εφετείο: 21-11-1980

3. Προαγωγή στον Αρειο Πάγο: 22-11-1984


III. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ


1. Πρόεδρος ΔΣ του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Ταμείο Αφαλίσεως Χρηματιστών" {1980-1982}

2. Πρόεδρος ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρίας "ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΚΕ"{20-8-1989 έως 6-8-1990}

3. Μέλος του ΔΣ της ΑΕ "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ"{1991-1993}

4. Mέλος του ΔΣ της ΑΕΓΑ "ΦΟΙΝΙΞ"{1992-1993}

5. Μέλος του ΔΣ του ΝΠΙΔ "Εθνικού Ιδύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων" (ΕΙΥΑΠΟΕ) εποπτευομένου από το ΥΠΕΞ {7.2.1992-5.4.1993}

6. Μέλος του  ΔΣ της ΑΕ "biocheck international" ΑΕ1996-2009

7. Πρόεδρος της Επιτροπής Εκκαθάρισης του ΝΠΙΔ 
"Εθνικού Ιδύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων" (ΕΙΥΑΠΟΕ) εποπτευομένου από το ΥΠΕΞ  (2004-2009)

8. Αντιπροέδρος του ΔΣ της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΑΕ (2009)


IV. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


1. Γενικός Γραμματέας τής Συνδικαλιστικής-Επιστημονικής Οργανώσεως νομικών με την επωνυμία "Δημοκρατική Κίνηση Νέων Δικηγόρων"{1985-1989}

2. Μέλος του Ανωτατου Συμβουλιου Επιλυσεως Αθλητικων Διαφορων{ΑΣΕΑΔ} {3.9.1991- 31.8.1993}

3. Μέλος της μόνιμης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής τού Υπουργείου Δικαιοσύνης {4.2.1993}

4. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής τού ΔΣΑ "Συνταγματικών ελευθεριών καί ανθρωπίνων δικαιωμάτων" 2000

5. Μέλος της Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας επιτροπής Εκκαθαρίσεως Μητρώου τού ΔΣΑ (2001-2006)

6. Μελος του Δικαστηρίου Αγωγων Κακοδικίας (2004-2006)

7. Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικου Συμβουλίου Δικηγόρων.(2004-2009)

8. Μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 Συντάγματος (ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ).(2004-2009)(Εισηγητής στις υποθέσεις με αριθμούς  1/2005 και 13/2006)

9. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Νομικού Περιοδικου του Δ.Σ.Α  "ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ" (2011-

10. Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3898/2010 του Υπουργείου Δικαιοσυνης (2012-

11,Νομικός Σύμβουλος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών  ΑΕΙ.(2011-
  V.ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ι. "Το Δίκαιο τω Παλιννοστούντων" εκδ. "Εθνικού Ιδύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων" (ΕΙΥΑΠΟΕ) εποπτευομένου από το ΥΠΕΞ 1996 σελ 418  Αθήναι 31. 10 1997(Επανέκδοση 2000). ΠΡΟΛΟΓΟΣ :Γιωργος  Ιακώβου,τ. ΥΠΕΞ Κύπρου. 

ΙΙ. "Οι λόγοι εξαιρέσεως κατά τον ΚΠΟΛΔ", εκδ. Θεσσαλονικη 1977, σελ. 197.

ΙΙΙ."ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" Συλλογικός Τόμος,Έκδοση ΔΣΑ 2013,ΣΕΛ 461.Πρόλογος Γιάννης Αδαμόπουλος Προέδρος ΔΣΑ (Επιμέλεια εκδοσης-Επίλογος: Αντώνης Αργυρός)
"Τα "προνόμια'του Δημοσίου και το "Δίκαιο της Ανάγκης¨"στο κράτος δικαίου" σελ:303-365

VI. ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΝΟΒ, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ)


1. Η Ελληνική Δικαιοσύνη στην καινούργια εποχή. Μελέτη, δημοσιευμένη στην ΕΕΡΓΔ 2006, 1393.

2. Ισότητα στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών. Μελέτη  δημοσιευμένη στην ΕΕΡΓΔ 2005, 1377.

3. Η Ελληνική Δικαιοσύνη σε δοκιμασία μπροστά στο αύριο. Μελέτη, δημοσιευμένη στην ΕΠΕΤΑΡΜ 2004, 49.

4. Το νομικό καθεστώς των παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ,Μελέτη, δημοσιευμένη στην ΕΠΕΤΑΡΜ 2003, 243.

5. Η εγγραφή και διαγραφή από τα μητρώα των δικηγόρων. Μελέτη, δημοσιευμένη στο ΝΟΒ 2002, 1399.

6. Το νομικό καθεστώς των παλιννοστούντων ομογενών απο τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Μελέτη, δημοσιευμένη στον ΑΡΜ 2001, 1022.

7. Το νομικό καθεστώς των παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ .Μελέτη δημοσιευμένη στο ΝοΒ 2001:1394

8. Ο νόμος 2790/2000. Η απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους παλιννοστούντες Ομογενείς από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Αρθρο δημοσιευμένο στην ΕΠΕΤΑΡΜ, 2001 σελ. 143.

9. Η Δικαιοσύνη σε ασφυξία. Μελέτη, δημοσιευμένη στην ΕΕΡΓΔ 2001, 721.

10. Η προσαύξηση στη σύνταξη των εγγάμων αξιωματικών νοσηλευτικής πρέπει να χορηγείται και στους διαζευγμένους. Μελέτη, δημοσιευμένη στην ΕΕΡΓΔ 2010, 1085.

11. Η επίδραση της Ε.Σ.Δ.Α. στις αξιώσεις των εργαζομένων και στα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Μελέτη, δημοσιευμένη στην ΕΕΡΓΔ 2009, 1129.

12. Δικονομικά προνόμια του δημοσίου και ΕΣΔΑ. Μελέτη, δημοσιευμένη στη ΔΔΙΚΗ 2009, 561.

13. Η Αρχή της Διαφάνειας και τα Προσωπικά Δεδομένα ή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους και η περίπτωση των προσωπικών δεδομένων. Μελέτη, δημοσιευμένη στην Δ/ΝΗ 2008, 961.

14. Οι μισθοί των δικαστών. Επισκόπηση νομολογίας του "Μισθοδικείου" και η συνταγματική αναθεώρηση. Μελέτη, δημοσιευμένη στην ΕΕΡΓΔ 2007, 769.

15. Η Δικαιοσύνη σε νέα δοκιμασία. Οι μισθοί των δικαστών από τη Δ΄αναθεώρηση του Συντάγματος στο "Μισθοδικείο" και στο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μελέτη, δημοσιευμένη στην Δ/ΝΗ 2007, 321.

16. Η επισκόπηση της Νομολογίας του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του  Συντάγματος. Μελέτη, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ

17. Η Ελληνική Δικαιοσύνη στην καινούργια εποχή.~ Μελέτη, δημοσιευμένη στην ΕΕΡΓΔ 2006, 1393.

18. Η ακαδημαική ελευθερία και το << Πανεπιστημιακό άσυλο>>
Μελέτη,δημοσιευμένη στο ΝΟΒ 2011,1800 επ.

19. ΤΑ "ΠΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ" ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ" ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, σε ειδικο τεύχος ΝΟΒ 60,2012,2792 επ

20. Η αξιώσις χρηματικής ικανοιποιήσεως ΄λόγω ηθικής βλάβης στην νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων  ,σε ΘΠΔΔ 5/2008 σελ 538 επ

21..ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 22. "Η προσαύξηση στη σύνταξη των εγγάμων αξιωματικών νοσηλευτικής πρέπει να χορηγείται και στους διαζευγμένους" Γνωμοδότηση , δημοσιευμένη στην ΕΕΡΓΔ 2010, 1085

23. "Για μια νέα μεταπολίτευση".Αναγκαία η Συνταγματική Αναθεωρηση.Δημοσιευμένη σε ΝοΒ 61,355

VII.Σχόλια στο περιοδικό ΝΟΒ κάτωθι των αποφάσεων :

1.ΟλΣτΕ 1283/12:,Κοινό Σχόλιο για όλες τις Αποφάσεις του Μνημονίου Ι (Ζητήματα εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου), Σύνταγμα,εννομο συμφέρον Δικηγορικών  Συλλόγων,  σε ΝοΒ  60,2060-2120.

2.ΣτΕ 2164/2012: Η δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού εκ μέρους του Δημοσίου και χρεών οφειλετών του που δεν εχουν  καταστεί ληξιπρόθεσμα  κατα τη εννοια του ΚΕΔΕ,σε ΝΟΒ 60,1287,

3.ΣτΕ 2411/2012:Δωρεάν Παιδεία και μεταπτυχιακές σπουδές,σε ΝοΒ 60,1293επ.

4.ΑΕΔ 2/2012:Τα προνόμια του Δημοσίου εναντι των πολιτων-Παραγραφή αξιώσεων  κατά Δημοσίου. σε ΝοΒ60,1579επ,

5.ΣτΕ1373/2012: Νομοθετική  μεταβολή και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτων, σε ΝοΒ60,1544επ,

6.ΟλΣτΕ 1972/2012:-Τέλος ακινήτων εισπραττόμενο μέσω της ΔΕΗ, σε ΝοΒ  60,1572 επ,(Κοινό σχόλιο  Συντακτικής Επιτροπής ΝοΒ,Τομέας Δημ.Δικαίου)

7.ΣτΕ 44676/2012:Αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως απονομής της Δικαιοσύνης, σε ΝοΒ 60,2539

8.ΟλΣτΕ 3838/2012:Καθεστώς Στρατιωτικών Δικαστών, σε ΝοΒ 60,2534

9.ΣτΕ ΕπΑν 514/2012: Παροχή φαρμάκων και Δημόσιον Συμφέρον, σε ΝοΒ 60,2547

10.ΣτΕ 953/2011: Η παραγραφή των αξιώσεων κατά του δημοσίου -ΕΣΔΑ, σε ΝοΒ 59,1316-1319.

11.ΣτΕ 1620/2011: Προνόμια Δημοσίου-"Το Δικαιο της Ανάγκης"-ΕΣΔΑ, σε ΝοΒ 59,1339-1348

12.ΟλΣτΕ 1664/2011:- Επαγγελματική Ελευθερία-Ορια-Περιορισμοί-Απελευθερωση Επαγγελματων,σε ΝοΒ 59,1657-1663

13.ΟλΣτΕ 2772/2011 Υπηρεσιακή ανεπάρκεια δικαστικών λειτουργών,σε ΝοΒ  59,2224-2227

14.ΟλΣτΕ 3472/2011: Εννομο συμφέρον μελών Κοινοπραξίας στην ακυρωτική δίκη, σε ΝοΒ 59,2385.-2397.

15..ΑΕΔ 25/2012,: Προνόμια Δημοσίου ,τοκοφορία, σε ΝοΒ 61,213

16.ΣτΕ 4467/2012: Αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως απονομής δικαιοσυνης  σε ΝοΒ 60 2539.

17.ΣτΕ ΕπΑν 514/2012: :Παροχή φαρμάκων και δημόσιο συμφέρον,σε ΝοΒ 60,2547

18.ΑΕΔ 3/2012 :                                                                                               ,σε ΝΟΒ 61,213

19.ΟλΣτΕ95/2013: Επίδομα δικαστικών υπαλλήλων ,σε ΝοΒ 61,471

20.ΣτΕ 4872/2012:Παραβιάση της Ακαδημαικής Ελευθερίας απο το Υπουργείο Παιδείας ,σε ΝοΒ 61,1024

21.ΣτΕ 692/201:Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης,εννομο συμφέρον, σε ΝοΒ 61,1029

22τΕ:1/2013 Εύλογος χρόνος διαρκειας διοικητικής δικης,αποζημιώση, σε ΝοΒ 61,1298

23.ΕΠΑΝΣΤΕ 236/2013:  ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΤ                                                      σε ΝοΒ61,1328

24. ΣτΕ 1924/ /2013,Παύση δικηγόρου,Πειθαρχικά Συμβούλια,   σε ΝοΒ 61,1604

25.ΟλΣτΕ 2494/2013: Εγκριση και διόρθωση λογαριασμών  επί δημοσίων συμβάσεων απο την Διοικηση,  σε ΝοΒ 61,1984

26.ΕΠΑΝ,ΣΤΕ 392/2013: Κατάργηση ΕΡΤ,Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία,λόγοι αναστολής, σε ΝΟΒ 61,2008.

27.ΣυμβΟλΣτΕ 9/2013                                                                                          σς ΝοΒ 62

28.ΣτΕ 1916/2013                                                                                                 σε  ΝοΒ 61,2718

29.Ολ ΣτΕ 3354/2013                                                                                           σε ΝοΒ 61,2722

  


 

 

VIII. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΕΣ:

  1.-Στο βιβλίο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΛΕΙΝΤΑΚΗ "ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ," σε ΝοΒ 60,1632.-

  2.-Στο βιβλίο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΟΥΚΑ "Ο ΑΣΑΛΕΥΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,"σε ΝοΒ 60,1086.-

  3.- Στο βιβλίο   ΦΙΛΗ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ "Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΈΤΡΩΝ  ΤΟΥ  Ν.3886, σε ΝοΒ 59,1446-1447.-


IX. ΣΠΟΥΔΕΣ:

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πτυχίο "Λίαν Καλώς"

X.- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ : Στην Πολεμικη Αεροπορία (27.7.1974 εως 31.1.1977).

ΧΙ.ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

1.ΣΠΑΡΤΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΡΤΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ