Ιατρική Ευθύνη - Βιοηθική

Η Ιατρική Ευθύνη συνδέεται με τους κανόνες δεοντολογίας που αφορούν την ερευνητική και επαγγελματική δράση του Ιατρού ανεξαρτήτως ειδικότητος. Οι Ιατρικές υπηρεσίες  που έχουν αντικείμενο τον άνθρωπο αποτελούν το ρυθμιστικό πεδίο και τη βάση των υποχρεώσεων του Ιατρού. Η μακρά επαγγελματική σχέση ως νομικού συμβούλου α) με την εταιρεία παροχής Ιατρικών υπηρεσιών BIOCHECK A.E. υπό την ευθύνη και καθοδήγηση του καθηγητή Κ. Μοίρα και β) η αντίστοιχη εμπειρία παρόμοιων υπηρεσιών προς υπεράσπιση των στελεχών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.