Διαπραγματεύσεις - Επίλυση Συγκρούσεων

Οι δραστηριότητές μας επεκτείνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα  και το εξωτερικό και διαθέτουμε άριστο δίκτυο συνεργατών που αποτελείται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς, ορκωτούς λογιστές, φοροτεχνικούς και εξειδικευμένους διαπραγματευτές, τις ενέργειες των οποίων συντονίζουμε αποτελεσματικά για τη γρηγορότερη και αμεσότερη επίλυση των υποθέσεων των πελατών μας. Παράλληλα ενθαρρύνουμε την επίλυση των διαφορών μέσω του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των Διαπραγματεύσεων.