Ακίνητα & Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Το γραφείο μας καλύπτει σχεδόν κάθε τομέα δικαίου, προσφέρουμε υπηρεσίες αγοραπωλησίας ακινήτων συμβολαίων σε συνεργασία με τη συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Αμαλία Τσουμάνη, εμπορικού, εταιρικού, τραπεζικού, εργατικού και αστικού δικαίου.